با توجه به نوسان قیمت بازار لطفا برای گرفتن قیمت تماس بگیرید.

 ۱۴ ۵۰ ۲۷۲ ۰۹۱۲      ۹۰ ۴۴ ۹۴ ۳۳ ۰۲۱

 

تسمه تایم

تسمه تایم چه کاری انجام می دهد؟

این موردی است که ساده ترین پاسخ ممکن است نیاز به توضیحات اضافی داشته باشد. به این دلیل که تسمه تایم حرکت میل لنگ و میل بادامک را همزمان می کند. نگران نباشید - ما بیشتر توضیح خواهیم داد!