با توجه به نوسان قیمت بازار لطفا برای گرفتن قیمت تماس بگیرید.

 ۱۴ ۵۰ ۲۷۲ ۰۹۱۲      ۹۰ ۴۴ ۹۴ ۳۳ ۰۲۱

 

تمامی تسمه‌های موجود
B (ضخیم تا ۴۰۰)
۳۰,۵۰۰ ریال
B ضخیم (۴۰۰-۵۵۰)
۳۵,۵۰۰ ریال
B ضخیم (۵۵۱-۱۰۰۰)
۷۵,۰۰۰ ریال
C (تا ۴۰۰)
۴۷,۰۰۰ ریال
C (400-600)‎
۵۱,۵۰۰ ریال
D (400)‎
۹۱,۵۰۰ ریال
D (400-600)‎
۱۰۰,۰۰۰ ریال
E
۱۴۰,۰۰۰ ریال
AA
۴۵,۰۰۰ ریال
BB
۶۰,۰۰۰ ریال
CC
۹۷,۵۰۰ ریال
دنده ای ۹/۵
۹۰۰ ریال
AX
۲۷,۵۰۰ ریال
AX (بالاتر از ۱۰۰)
۳۰,۰۰۰ ریال
BX
۴۷,۰۰۰ ریال
BX (بالاتر از ۱۰۰)
۵۱,۵۰۰ ریال
پراید ۱۱/۵X890
۸۵۰,۰۰۰ ریال
CX
۶۵,۰۰۰ ریال
CX (بالاتر از ۱۰۰)
۷۱,۵۰۰ ریال
SPZ/3V
۲۰,۰۰۰ ریال