با توجه به نوسان قیمت بازار لطفا برای گرفتن قیمت تماس بگیرید.

 ۱۴ ۵۰ ۲۷۲ ۰۹۱۲        ۰۲۱۳۳۹۴۴۶۳۵ 

 

جدیدترین تسمه‌های صنعتی
۱۳۶R25
ریال,۶,۸۰۰,۰۰۰
SPC
ریال,۱۱۵,۵۰۰
تایم سواری SW-TIME
ریال,۲,۲۵۰
C(27-40)‎
ریال,۱,۴۰۰,۰۰۰
E
ریال,۱۰۰,۰۰۰
K(12-30)‎
ریال,۴۵۰,۰۰۰
R3V
ریال,۳۳,۵۰۰